Online Rekenmachine
Share on Google+
Bookmark and Share

Online rekenen met M-functies

U ziet 2 online rekenmachines. Op deze manier kunt u snel extra berekeningen uitvoeren op de tweede online rekenmachine terwijl uw originele berekening op uw eerste online rekenmachine behouden blijft. Een online rekenmachine gebruiken wordt op deze manier nog makkelijker.
Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de M-functies om gecompliceerde berekeningen uit te voeren bij het online rekenen.
MS (Memory Store): slaat het weergegeven getal (display) op in het geheugen van de online rekenmachine.
M+ (Memory Add): het weergegeven getal (display) wordt opgeteld bij MR. Het resultaat wordt opgeslagen in het geheugen
MR (Memory Recall): gebruikt het getal opgeslagen in het geheugen (net zoals u het getal manueel zou ingeven)
MC (Memory Clear): na het duwen op deze knop staat het geheugen van de online rekenmachine op 0

De M-functies kunnen bijvoorbeeld handig zijn voor terugkerende berekeningen met een (lang) getal. Bv. als u pi wil vermenigvuldigen met verschillende getallen, zou u als volgt tewerk kunnen gaan:

1/ geef het pi-getal 3.1415926... in op de display van de online rekenmachine.
2/ druk op de knop MS (het pi-getal is nu dus opgeslagen in het geheugen (MR))
3/ wil u 4 x pi uitrekenen, geef dan gewoon 4 x MR in
Als u later bijvoorbeeld opnieuw een berekening moet doen met pi (bv. 25 x 25 x pi), dan moet u 25 x 25 x MR ingeven.

De M+ knop van de online rekenmachine kan nuttig zijn om bijvoorbeeld eerder ingewikkelde berekeningen uit te voeren (indien u niet beschikt over een wetenschappelijke rekenmachine)
Bv. om (5 x 6) + (12 x 2) + (3 x 7) uit te rekenen met de online rekenmachine dient u als volgt tewerk te gaan.

1/ 5 x 6 = (online rekenmachine geeft 30 weer op de display)
2/ MS (30 wordt opgeslagen in het geheugen)
3/ 12 x 2 = (online rekenmachine geeft 24 weer op de display)
4/ M+ (telt 24 up bij het reeds eerder opgeslagen resultaat (30), waardoor nu 54 opgeslagen is in het geheugen)
4/ 3 x 7 = (21)
5/ M+ (telt 21 op bij het reeds eerder opgeslagen resultaat (54), waardoor nu 75 opgeslagen is in het geheugen)
6/ MR (75 wordt nu weergegeven op de display van de online rekenmachine, u heeft de uitkomst)

Rekenmachine met procenten

Andere functies van de online rekenmachine:
* C: schoonmaken
* %: percentage
Met onze online rekenmachine met procenten dient u als volgt een percentage van een bepaald getal uit te rekenen: (bv. 50% van 96)
1/ 96
2/ x
3/ 50
4/ %
Ook zonder een rekenmachine met procenten kunt u met de online rekenmachine eenvoudig een percentage berekenen op een alternatieve manier.
Als we dit toepassen op het vorige voorbeeld, dan wordt dit:
1/ 96
2/ x
3/ 0,5
4/ =
Als we bijvoorbeeld 5% van 96 zouden moeten nemen, dan wordt 0,5 uiteraard 0,05
*1/x: 1 wordt gedeeld door het gevormd getal
* +/-: uw gevormd getal wordt gewijzigd van + naar-, of omgekeerd
* √: vierkantswortel
*.: komma


Afronden van een getal na online rekenen

Soms moet u het resultaat afronden. Meestal is dit op 2 cijfers na de komma.
Bij de online rekenmachine is er geen button die automatisch afrondt tot op 2 na de komma.
Stel dat u moet afronden op 2 cijfers na de komma, dan moet u het cijfer bekijken dat op 3 na de komma staat.
Als dat cijfer 0, 1, 2, 3 of 4 is, dan blijft het tweede cijfer na de komma staan.
Stel dat dit cijfer 5, 6, 7, 8 of 9 is, dan moet het tweede cijfer na de komma met 1 verhoogd worden.
Stel bvo dat u 16,294049 moet afronden tot op 2 na de komma, dan wordt dit 16,29
Stel dat u bv. 3,2459309 moet afronden tot op 2 na de komma, dan wordt dit 3,25
Stel bv. dat u 54,495038 moet afronden tot op 2 na de komma dan wordt dit 54,50 = 54,5

Online rekenmachine gebruiken of niet?

Voor sommige eenvoudige berekeningen hoeft u zelfs niet altijd de online rekenmachine te gebruiken.
Met enkele trucjes is online rekenen immers niet altijd noodzakelijk en kunt u ook hoofdrekenen.
Neem bv. de som 15 x 19; u vermenigvuldigt 15 met 20 (= 300) en trekt daar 15 vanaf (=285).


Online rekenmachine Verbeteren

lndien u opmerkingen/suggesties/vragen hoeft over onze online rekenmachine, dan horen wij dit graag.
Op die manier kunnen we onze online rekenmachine verder verbeteren, en kunt u nog makkelijker online rekenen.
Uw feedback over onze online rekenmachine is dus cruciaal.
Mail naar info@online-rekenmachine.eu
created by online rekenmachine - info@online-rekenmachine.eu